Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Endokrin Cerrahisi

Endokrin cerrahisi: Endokrin sistem iç salgı bezlerinin oluşturduğu önemli bir sistemdir iç salgı bezleri ise hormon sentez ve salgısı Yapan önemli bir organ olmakla birlikte hormonlar bu vücudumuzda Değişik aktivitelere hâkim olur. Organların farklı tipleri üreme, büyüme ve gelişmeyi idare eder.Endokrinoloji nedir? En...

Meme Cerrahisi

Meme Cerrahisi: Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan meme kanseri ameliyatları için geliştirilmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde bulunan meme cerrahları, bu konuda uzmanlaşan genel cerrahlardan oluşmaktadır. Meme cerrahisinin önemi, ameliyatın teknik özelliğinden ziyade, hangi hastaya hangi ameliyatın yapılacağına doğru karar verilmesi...

Omurga Cerrahisi

Omurga Cerrahisi, omurga üzerinde oluşan hastalıkların veya kazalar ya da yaralanmalar sonucu oluşacak hasarların tedavisi için yapılacak operasyonlar bütününe verilen addır. Omurga cerrahisi son derece hassas milimetrik operasyonlar şeklinde yapılan ve bu tip cerrahide oluşabilecek hataların hastanın tüm hayatını etkileyebileceği operasyonl...

Beyin Cerrahi Hastalıkları

Beyin cerrahi hastalıkları, beyin cerrahisi, nörocerrahi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına bakan ve tedavi eden cerrahi uzmanlık alanıdır. Bu brançta görev yapan hekimlere nörocerrahi ya da nöroşirürjiyen adı verilmektedir. Branşın üst ihtisas dalları ise spinal, tümör, vasküler gibi dallardır. Zor bir cerrahi bölüm olduğu için ...

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi, yüzde kemiklerde ve dişten kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini hedefleyen ameliyatları içine alan bir tıp terimidir. Çene cerrahisi olarak da bilinen ortognatik cerrahi ağızdaki dudak, dil, tükürük bezi, yanak gibi yumuşak dokulardaki, dişlerdeki, çene eklemindeki rahatsızlıkların teşhis edilmesini ve cerrahi olarak ...

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi: Vücudun boyun ile karın arasında kalan kısmına göğüs olarak denir. Göğüs Cerrahisi de bu alandaki organ ve yapıların ameliyat işlem gerektiren hastalıkları ile alakalıdır. Bu alanın içinde olan kısmı örten cilt, kemikler, kaslar ve kaburgalar veya omurlar ile akciğerler, karaciğer ve zarları, yemek borusu, nefes borusu, timü...

Beyin Cerrahi

Beyin cerrahisi, toplumumuzda yaygın olarak görülen hastalıkların tedavisi için çok büyük önem taşıyan bir bölümdür. Beyin cerrahisi, adından da anlaşıldığı gibi, insanlarda meydana gelen beyin hastalıklarında önemli başarılara imza atmıştır. Bu nedenle günümüzde beyin cerrahisinin yeri ve önemi çok büyüktür. Beyin cerrahisi, yapacağı tedavi...

Estetik Cerrahi

Estetik cerrahi, Plastik cerrahisinin yan dallarından birisidir. Estetik cerrahi de bütünü bozan yapıların arasında oluşan oransızlıklar düzeltilmektedir. Yani vücudun dış görüntüsünün daha güzel ve daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak için yapılan girişim veya operasyona estetik cerrahi denir. Estetik cerrahide tıbbi bir problemden ziy...

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi: Çocuğun anne karnından itibaren 18 yaşına kadar olan sürede cerrahi bir hastalık durumunda, ameliyat gerektiren durumlarda ilgilenen bilim dalı çocuk cerrahisidir. Çocuk cerrahisi uzmanları 6 yıllık bir eğitim süreci sonunda çalışma hayatına başlarlar. Bebeklikten ergenliğe kadar olan sürede çocuklarda yetişkinler gib...

Cerrahi

Cerrahi, içinde yer aldığı tıp ilmi ile doğmasına rağmen ancak fizyoloji, anatomi ve patoloji alanlarında gözlenen bilgi artışıyla paralel bir gelişme gösteren bir daldır. Kelime Arapça yaralanma, çürütme ve kabul etmeme anlamlarına gelen cerh'ten türemiştir.Cerrahi Tarihi GelişimiCerrahinin i...

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi, karın bölgesinden, özel bir kamera sisteminin içeri sokulması ve iç organların gözlemlenmesine dayanan bir cerrahidir. Cerrahide karın içi aydınlatılarak, var olan hastalık ve problemler doğrudan gözlemlenebilir. Aynı anda tanı ve tedavi imkânı veren bir yöntemdir. Laparoskopik cerrahi, genel anestezi altında yapıl...

Metabolik Cerrahi

Metabolik cerrahi, hastalarda şeker hastalığı, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi etkilerle ortaya çıkan metabolik sendromun cerrahi girişimle tedavisini sağlar. Metabolik sendrom hastalarda ciddi derecede organ hasarı yapabilen, iş kaybına yol açabilen, kalp ve damar hastalıklarına neden olup, önemli bir ölüm nedeni olarak gör...

Genel Cerrahi

Genel cerrahi, tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından bir tanesidir. Genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesi nerede ise imkânsızdır. Bunun en önemli nedenlerinin başında ise genel cerrahinin ilgi alanına giren organın ve bu organın hastalıkları ile tedavilerinin çeşitliliği ve bu alanla...

Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi; Bir diğer adı olan ve tıp dilinde kullanılan Ortognatik terimidir. Üst ve alt çeneye ait yapı, şekil, ilişki bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olan bu cerrahi dalı çene için uygulanacak olan işlemlerde Uzman olanların oluşturduğu bir yöntemdir. Ortognatik halk arasında bilinen adı ile çene cerrahisi çene ameliyatları iç...

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi: baş-boyun, yüz ve ağız içerisindeki veya dışarısındaki rahatsızlıkları inceleyen tıp bilimidir. Ağzın içerisinde doğuşta veya sonradan oluşan rahatsızlıkları tespit edip tedavisi için müdahale edilir. Tüm yaş gruplarında meydana gelebilir.Ağzın içerisinde oluşan yaralar bazen dişlerden ka...

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik cerrahi, özel bir disiplin olan onkolojik cerrahi genel disiplini de içinde barındırmakla birlikte kanserin tedavisi adına çalışma gösteren bir bölümdür. Kanser tedavilerin erkenden tanı konulabilmesi için çalışmalar gösterir. Bunun yanında ileri seviyelere ulaşmış kanser vakaları içinde aynı şekilde tanı ve tedavi yönt...

Genel Cerrahi Neye Bakar

Genel Cerrahi Neye Bakar: Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sıkıntıların cerrahi yöntemlerle tedavisi edilebilmesinin yanında, yara iyileşmesi, yaralanma gibi konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel "tıp" bölümünü etkilemiş bir teknik disiplindir. Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile bi...

Kardiyovasküler Cerrahi

Kardiyovasküler Cerrahi, kısaca kalp damar cerrahisi olarak tanımlanabilir. İnsan vücudundaki damar sistemi ve kalp sistemindeki hastalıkların tedavisi için kullanılan operasyonların tamamına kardiyovasküler cerrahi alanı bakar. İnsan bedeninin her kısmı elbette önemlidir ama kardiyovasküler cerrahinin alanı açısından bakıldığı zaman bedenin...

Obezite Cerrahisi

Obezite cerrahisi, beden kitle endeksi 35'in üzerindeki kişilere Uzman denetiminde uygulanan beslenme, egzersiz ve ilaç tedavileri sonucunda kilo vermede başarısız olunması durumunda uygulanır. Bunun dışında beden kitle endeksi 30 ve üstünde olan kişilerde ise diyabet, yüksek tansiyon, uyku apnesi gibi rahatsızlıkları bulunan kişilere de uyg...

Cerrahi El Yıkama

Cerrahi el yıkama, klasik el yıkama yöntemlerimize nazaran daha kapsamlı bir yıkama şeklidir. Bildiğiniz gibi vücudumuzdaki mikroorganizmaların neredeyse yarısı ellerimizde bulunmaktadır. Ellerimizle gün boyunca mikrop alışverişi yapmaktayız. Saydığımız paralar, tuvalet kolu, toplu taşıma araçlarında dokunduğumuz yerler vb. Mikrop barındırma...

Plastik Cerrahi

Plastik Cerrahi, Çoğu kez plastik cerrahi ve estetik cerrahi birbirine karıştırılıp sanki ikisi de aynı cerrahi dalıymış gibi düşünülebilmektedir. İkisi de farklı alanlar olup estetik cerrahinin plastik cerrahiye bağlı bir yan dal olduğunu belirtmekte fayda var. Ama bu şekilde bir algı oluşmasının sebebi yayın kuruluşlarında ve medyada ...

Cerrahi Hastalıkları

Cerrahi hastalıkları: Hastalıklar, yaralanmalar ve vücuttaki yapı bozuklukları, ilaç ile ya da diğer tedavi metotlarıyla iyileştirilemezse ameliyatla tedavi yöntemine cerrahi adı verilmektedir. Cerrahi, yara ile uğraşan bilim dalıdır. Bir görüşe göre cerrahi yetenek işi olduğundan sanattır. Cerrahi tedavi kesme, onarma, organın alınması...

Ağız Diş Çene Cerrahisi

Ağız diş çene cerrahisi, tanım olarak ağız, diş çene cerrahisi, hemağız içerisinde bulunan yanak, damak, dil, kaslar ve dudaklarında yer aldığı yumuşak dokuları hem de sert dokuları oluşturan dişler ve çene kemiklerini de içerisine alacak şekilde oluşan, tümör ve kist şeklindeki patolojik oluşumların tedavilerini, diş ve çene kırıklıkları, ç...

Diş Cerrahisi

Diş cerrahisi; diş ile ilgili tüm cerrahi işlemlerle birlikte yüz ve çene kemiğindeki tüm rahatsızlıkların tedavisi ile ilgilenmektedir. Son zamanlarda diş hekimliği cerrahisinin alanları daha da genişlemiştir. Ağız diş ve çene cerrahisi işlemlerin başında çene alt kemiğindeki kist operasyonları yirmi yaş cerrahisi, ağız içi kanser teda...

Kolorektal Cerrahi

Kolorektal Cerrahi, Diğer bir adı ile Proktoloji; kalın bağırsak yani kolon, kalın bağırsağın makat yakın son bölümü rektum ve makat bölgesi hastalıkları ile ilgilenen tıp dalına Kolorektal Cerrahi denir. Günümüzde Proktoloji terimi makat hastalıkları ile ilgilenen bölüme denir. Proktoloji uzmanı terimi ise makat hastalıkları üzerine uzmanla...

Vasküler Cerrahi

Vasküler Cerrahi, Kalp ve damar cerrahisi anlamına gelir. Kalp cerrahları tarafından yapılan kalp veya dört büyük damar üzerinde yapılan cerrahi operasyonlara Vasküler Cerrahi denir. Vasküler Cerrahi operasyonları genellikle akut romatizmal ateş, endokardit, ateroskleroz gibi sebeplerden doğan, konjenital kalp rahatsızlıkları, sessiz iskemi ...

Diş Eti Cerrahisi

Diş eti cerrahisi, diş ve diş etlerinde meydana gelen rahatsızlıkların tedavisi uygulanan yöntemlerden biridir. Dolgu, taş temizleme, diş beyazlatma gibi tedavilerin dışında olan diş eti cerrahisi daha kapsamlı bazen de uzun bir süreci içermektedir. Özellikle diş etlerinde meydana gelen sıkıntıların giderilmesinde diş eti cerrahisinde...

Estetik ve Plastik Cerrahi

Estetik ve plastik cerrahi, Yüzümüzde veya vücudumuzda bulunan herhangi bir orantısızlığı kalıcı olarak düzeltmek için “ Estetik ve Plastik cerrahisine” başvururuz. Tıbbın uzmanlık alanı “plastik ve rekonstrüktif” cerrahi ile “ estetik” cerrahi olarak iki bölüme ayrılır.Plastik cerrahisi: Doğum...

Genel Cerrahi Ameliyatları

Genel Cerrahi Ameliyatları: Cerrahi; Tıbbın en eski metotlarından biri olup ilaçla veya başka tedavi yöntemleri ile iyileşmesi sağlanamayan hastalıkların, vücuttaki yapısal bozukluklarının, yaralanmaların ameliyatla onarılması ya da hastalık bulunan organın kesip çıkartılması sureti ile doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi gerçeğine dayanma...

Cerrahi Hemşireliği

Cerrahi Hemşireliği, ameliyatlı değişik hastaların operasyon öncesi, operasyon sırasında ve operasyon sonrasında hekim tarafından verilen tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması, uygulanması ve denetlenmesi konularında uzmanlaşmış hemşirelik koludur.Cerrahi Hemşirelik EğitimiCerrahi Hemşire olabilmek...

El Cerrahisi

El Cerrahisi: Bedenimizin omuzdan başlayıp parmak uçlarına kadar uzanan ve üst ekstremite olarak adlandırılan kısmının rahatsızlığı ve tedavisi ile alakalı bir daldır. Ellerimiz bütün ihtiyaçlarımızı karşılamak için çok büyük ve önemli olan bir organımızdır. El hem tüketim hem de üretim için asla vazgeçilemez bir organdır. Ellerimiz bütün te...

Cerrahi Aletler

Cerrahi Aletler; Yapısal olarak paslanmaz çelikten yapılmaktadır. İyi yapılmış olan bir cerrahi alet uygun ve gerektiği şekilde kullanılır ve bakımı düzenli olarak yapılır ise en az on yıl kullanılabilmektedir. Bu cerrahi aletler demir çelik karbon ve kromdan oluşmaktadır. Son yıllarda cerrahi aletlerin yapımında titanyum maddesi kullanılmay...

Burun Cerrahi

Burun cerrahi, çoğu insanın dış görünümünden rahatsız olmasından dolayı estetik ameliyatlara önem verilmesiyle günümüzde operasyonlar artmıştır. Burun cerrahi dış görünüşün haricinde kişinin nefes alma, burun tıkanıklığı, geceleri horlama gibi sağlık problemleriyle karşılaşmasıyla da etkinliğini arttırmıştır. Burun cerrahisi burundaki kemik ...

Mikro El Cerrahi

Mikro el cerrahi, normal cerrahi yöntemlerinde ulaşılamayan hassas noktaların tedavisini amaçlamaktadır. Vücuda oranla baktığımızda ellerimiz hassas yapıda ve tehlikelere açık bir uzuvdur. Günlük hayatımızın devamında yaptığımız işlerin neredeyse tamamı ellerimiz sayesinde olmaktadır. Özellikle el ise sanatlarını gerçekleştiren kişiler için ...

Ayak Cerrahisi

Ayak cerrahisi, ayak bölgesinde travma sonucu ya da kalıtımsal bozuklukların giderilmesi sürecini içermektedir. Ayak bölgesi de esasen estetik bir bölgedir. Tüm gün vücut ağırlığını üzerinde taşıyan ayaklarımızın sağlıklı kalması çok önemlidir. Ayakkabı seçimlerimiz bile ayaklarda günden güne rahatsızlıklar çıkararak ayağın ağrımasına neden ...

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız ve çene cerrahisi, diş etlerinde oluşan sorunlar, çene bozuklukları, implantlar vb. Birçok konuda tedavi sürecini gerçekleştiren tıbbi bölümdür. Günümüzde ilerleyen teknolojik gelişmeler ile ağız ve çene cerrahisi de daha gelişmiş yöntemler kullanmaya başlamıştır. Ağız ve diş cerrahisi aynı zamanda ağız, çene ve yüz bölgel...

Bariatrik Cerrahi

Bariatrik Cerrahi: terim olarak, fazla kiloların verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen cerrahi işleyiş kapsar. Bariatrik cerrahi Obezite cerrahisidir. Obezite cerrahisinin en geniş kabul gören uygulaması, Vücut Kitle Endeksi 40 ile üzerinde olan hastalar ile Vücut Kitle Endeksi 35 olup, bir yandaş hastalığı olan hastaların, ...

Damar Cerrahisi

Damar cerrahisi, kalp cerrahları aracılığıyla gerçekleştirilen kalp veya 4 ana damar üstünde yapılmış olan ameliyatlar ve diğer sağlık sorunlarını ele alır. Çoğunlukla, endokardit, akut romatizmal ateş, ateroskleroz benzeri sebeplerden doğan suskun iskemi kalp krizi, konjenital kalp rahatsızlıklarıyla da kalp kapağı hastalıkları benzeri...

Cerrahi Diş Çekimi

Cerrahi Diş Çekimi, Şiddetli diş ağrılarında dişin kurtarılmasının mümkün olmadığı ve tedavi yönteminin kullanılamadığı durumlarda dişlerin çekilmesi gerektiği, diş kökünün zarar gördüğü ve kemik dokusu içinde veya altında patolojik bir sıkıntı olduğu durumlarda ayrıca protez öncesi damakta doku hazırlığına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, impl...

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi, Periferik sinir sistemi bozukluklarında mekanik müdahale yolu ile tedavisini yapacak olan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dal üzerinde Uzman olan tıp doktorlarına Nöroşirürjiyen denmektedir. Beyin ve sinir cerrahisinde bu branşa özgü cerrah sayısı dünyada çok az düzeydedir. Nedeni de gerek pratik açısından gerekse ...

Cerrahi Bone

Cerrahi Bone: Sağlık çalışanların kullandığı cerrahi bone genellikle ameliyata girilirken tercih edilir. Hem hastanın sağlığı için hem de çalışanların sağlığı için kullanılır. Cerrahi boneyi sadece doktorlar kullanmaz. Sağlık çalışanlarının hepsinin kullanılması önerilir.İnsan vücudu öyle bir yapıya sahi...

Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji Cerrahisi; Gastroenteroloji karaciğer, bağırsak ve mide rahatsızlıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastro enterolojie bağırsakları, latincede mideyi ifade eder. Gastroenteroloji Uzman doktorları iç hastalıkları eğitimini tamamladıktan sonra daha sonradan da gastroenteroloji bilim dalında da ihtisas yaparlar.

Kalp Damar Cerrahisi

Kalp damar cerrahisi, kalp cerrahları aracılığıyla gerçekleştirilen kalp veya 4 önemli damar üstünde yapılan cerrahi operasyonlardır. Genellikle, endokardit, akut romatizmal ateş, ateroskleroz benzeri nedenlerden doğan iskemi kalp krizi, konjenital kalp rahatsızlıklarıylada kalp kapağı hastalıkları benzeri komplikasyonaları iyileştirme ...

Kozmetik Cerrahi

Kozmetik Cerrahi: Diğer adı da plastik cerrahi olan kozmetik cerrahi estetik ve rekonstrüktif cerrahi (Onarım cerrahisi) ile de ilgilenir. Kozmetik cerrahi normal vücut yapılarını yeniden şekillendirerek kişinin görünüm ve kendini algılayışını geliştirir. Rekonstrüktif cerrahi ise doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan sebe...

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, branş ayırt etmeksizin neredeyse her branşta kullanılan, laparoskopik cerrahi tekniğiyle gerçekleştirilen tüm cerrahilerde kullanılabilen bir teknolojidir. Robotik cerrahi, halk arasında kapalı ameliyat olarak isimlendirilen tüm müdahalelerde kullanılmaktadır. En fazla tercih edildiği ameliyatlar, safra kesesi, prostat,...

 

El Cerrahisi
Cerrahi Hemşireliği
Genel Cerrahi Ameliyatları
Estetik ve Plastik Cerrahi
Diş Eti Cerrahisi
Vasküler Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Diş Cerrahisi
Ağız Diş Çene Cerrahisi
Cerrahi Hastalıkları
Plastik Cerrahi
Cerrahi El Yıkama
Obezite Cerrahisi
Kardiyovasküler Cerrahi
Genel Cerrahi Neye Bakar
Onkolojik Cerrahi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Genel Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Estetik Cerrahi
Beyin Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Popüler İçerik
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi: Vücudun boyun ile karın arasında kalan kısmına göğüs olarak denir. Göğüs Cerrahisi de bu alandaki organ ve yapıların ameliyat işlem g...
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik cerrahi, yüzde kemiklerde ve dişten kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini hedefleyen ameliyatları içine alan bir tıp terimidir. Çene cer...
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin cerrahi hastalıkları, beyin cerrahisi, nörocerrahi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına bakan ve tedavi eden cerrahi uzmanlık alanıdır. Bu ...
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi, omurga üzerinde oluşan hastalıkların veya kazalar ya da yaralanmalar sonucu oluşacak hasarların tedavisi için yapılacak operasyonlar...
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi: Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan meme kanseri ameliyatları için geliştirilmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde bulunan meme ce...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024