Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Cerrahi

Cerrahi

Cerrahi, içinde yer aldığı tıp ilmi ile doğmasına rağmen ancak fizyoloji, anatomi ve patoloji alanlarında gözlenen bilgi artışıyla paralel bir gelişme gösteren bir daldır. Kelime Arapça yaralanma, çürütme ve kabul etmeme anlamlarına gelen cerh'ten türemiştir.

Cerrahi Tarihi Gelişimi


Cerrahinin ilk dönemine bakacak olursak milattan önce 3500'lerde eski Mısır çağında çok önemli cerrahi müdahalelerin yapıldığını görürüz. Papirüsler üzerine yazılan cerrahi tarihinin ilk belgelerine göre eski Mısırlıların omurga, kafatası, yüz ve boyundaki kemik ezilmelerine müdahale ettiklerini anlıyoruz. Daha sonraları hekimliğin babası olarak kabul edilen Hipokrat (M. Ö. 460-377)'ın aynı zamanda ilk büyük cerrah olduğu da bir gerçektir. Apselerin nasıl temizlenebileceğini tarif eden Hipokrat akciğerlerde meydana gelen iltihabın özel bir ameliyatla nasıl dışarı akıtılacağını da öğretmiştir.

M. S. 2. Yüzyılda yaşayan Galien'in fizyoloji ve anatomi dalları üzerinde yaptığı çalışmaların da cerrahinin gelişmesi için büyük faydaları olmuştur.

Eski Türk'lerin teşkilatçı olmaları kadar savaşçı bir millet olmaları yüzünden ordularda yaralananları tedavi edecek kişiler bulundurmaları gayet normal bir durumdu. Uygur Türklerinin kanamaları önlemek maksadıyla geliştirdikleri birtakım ilaçların tarifleri ele geçmiştir. Müslümanlığı kabul ettikten sonra Türk'ler İslam uygarlığının cerrahi bilgilerini de öğrenmişlerdir. Türk İslam medeniyetinin yetiştirdiği cerrahların başında Buharalı büyük bilgin, filozof ve hekim İbni Sina (980-1037) gelir. İbni Sina cerrahi müdahalelerin nasıl yapılması gerektiğini El Kanun Fit-Tıb adlı eserinde en ince ayrıntılarına kadar anlatmış, bunlara ek olarak genel patoloji, anatomi ve fizyoloji üzerine olan incelemelerini açıklamıştır. Yine aynı eserinde, cerrahi müdahaleler sırasında yaşanan ıstırabı önleyebilmek maksadıyla hastayı uyuşturmak veya uyutmak için banotu, afyon, sarı sabır gibi uyuşturucularla şarap verilmesini de tavsiye etmiştir.

Selçuklu devletinde ve sonrasında Osmanlı devletinde de tıbba verilen önemle birlikte cerrahi alanında da faliyetler devam etmiştir. Fatih dönemi hekim ve cerrahlarından Altunizade ve onun talebesi Cerrah Ahi Çelebi (1436-1523) özellikle anılmaya değerdir. Yine aynı çağlarda hekimbaşı ve cerrah Giritli Nuh Çelebi, hekimbaşı büyük Hayrullah Efendi ve İsmail Paşa gibi çok değerli cerrahlar imparatorluk ahalisine hizmet vermişlerdir.

Günümüzde Cerrahi


Modern Türkiye'de operatör unvanını ilk defa Prof. Cemil Topuzlu (1868-1958) kullanmıştır. Modern anlamda ilk ameliyathane de yine bu ünlü Türk doktorunun çabalarıyla faaliyete geçmiştir.

Günümüz Türkiye'sinde beyin, açık kalp ve akciğer ameliyatları gibi pek çok önemli cerrahi müdahale büyük bir başarı oranıyla gerçekleştirilmektedir. Bugün çağımızın son teknolojik imkânlarından faydalanan cerrahi bilim dalı, Genel Cerrahi dışında, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahisi gibi alt dallara ayrılmış ve böylece araştırma ve ilerleme imkânları artmıştır.

Özellikle Lazer teknolojisindeki ve robotik cerrahide yaşanan son yeniliklerle kapalı ameliyat olarak tabir edilen müdahaleler hastaların iyileşme sürecini hem çok kısaltmış hem de ameliyat sonrası ağrılar gibi sıkıntıları asgari düzeye indirmiştir.
Son Güncelleme : 06.01.2024 02:40:49
Cerrahi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Cerrahi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Cerrahi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi; Bir diğer adı olan ve tıp dilinde kullanılan Ortognatik terimidir. Üst ve alt çeneye ait yapı, şekil, ilişki bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olan bu cerrahi dalı çene için uygulanacak olan işlemlerde Uzman olanların oluşturduğ...
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel cerrahi, tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından bir tanesidir. Genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesi nerede ise imkânsızdır. Bunun en önemli nedenlerinin başında ise genel cerrahinin ilgi alanına giren org...
Metabolik Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Metabolik cerrahi, hastalarda şeker hastalığı, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi etkilerle ortaya çıkan metabolik sendromun cerrahi girişimle tedavisini sağlar. Metabolik sendrom hastalarda ciddi derecede organ hasarı yapabilen, iş kay...
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahi, karın bölgesinden, özel bir kamera sisteminin içeri sokulması ve iç organların gözlemlenmesine dayanan bir cerrahidir. Cerrahide karın içi aydınlatılarak, var olan hastalık ve problemler doğrudan gözlemlenebilir. Aynı anda tanı ...
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk cerrahisi: Çocuğun anne karnından itibaren 18 yaşına kadar olan sürede cerrahi bir hastalık durumunda, ameliyat gerektiren durumlarda ilgilenen bilim dalı çocuk cerrahisidir. Çocuk cerrahisi uzmanları 6 yıllık bir eğitim süreci sonunda çalışma ...
Estetik Cerrahi
Estetik Cerrahi
Estetik cerrahi, Plastik cerrahisinin yan dallarından birisidir. Estetik cerrahi de bütünü bozan yapıların arasında oluşan oransızlıklar düzeltilmektedir. Yani vücudun dış görüntüsünün daha güzel ve daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak için yapı...
Beyin Cerrahi
Beyin Cerrahi
Beyin cerrahisi, toplumumuzda yaygın olarak görülen hastalıkların tedavisi için çok büyük önem taşıyan bir bölümdür. Beyin cerrahisi, adından da anlaşıldığı gibi, insanlarda meydana gelen beyin hastalıklarında önemli başarılara imza atmıştır. Bu nede...
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi: Vücudun boyun ile karın arasında kalan kısmına göğüs olarak denir. Göğüs Cerrahisi de bu alandaki organ ve yapıların ameliyat işlem gerektiren hastalıkları ile alakalıdır. Bu alanın içinde olan kısmı örten cilt, kemikler, kaslar ve k...
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik Cerrahi
Ortognatik cerrahi, yüzde kemiklerde ve dişten kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini hedefleyen ameliyatları içine alan bir tıp terimidir. Çene cerrahisi olarak da bilinen ortognatik cerrahi ağızdaki dudak, dil, tükürük bezi, yanak gibi yumuşak do...
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Beyin cerrahi hastalıkları, beyin cerrahisi, nörocerrahi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına bakan ve tedavi eden cerrahi uzmanlık alanıdır. Bu brançta görev yapan hekimlere nörocerrahi ya da nöroşirürjiyen adı verilmektedir. Branşın üst ihtisa...
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi
Omurga Cerrahisi, omurga üzerinde oluşan hastalıkların veya kazalar ya da yaralanmalar sonucu oluşacak hasarların tedavisi için yapılacak operasyonlar bütününe verilen addır. Omurga cerrahisi son derece hassas milimetrik operasyonlar şeklinde yapılan...
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Meme Cerrahisi: Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan meme kanseri ameliyatları için geliştirilmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde bulunan meme cerrahları, bu konuda uzmanlaşan genel cerrahlardan oluşmaktadır. Meme cerrahisinin önemi, ameliyatın ...

 

El Cerrahisi
Cerrahi Hemşireliği
Genel Cerrahi Ameliyatları
Estetik ve Plastik Cerrahi
Diş Eti Cerrahisi
Vasküler Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Diş Cerrahisi
Ağız Diş Çene Cerrahisi
Cerrahi Hastalıkları
Plastik Cerrahi
Cerrahi El Yıkama
Obezite Cerrahisi
Kardiyovasküler Cerrahi
Genel Cerrahi Neye Bakar
Onkolojik Cerrahi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Genel Cerrahi
Metabolik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Estetik Cerrahi
Beyin Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Popüler İçerik
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi El Yıkama
Cerrahi el yıkama, klasik el yıkama yöntemlerimize nazaran daha kapsamlı bir yıkama şeklidir. Bildiğiniz gibi vücudumuzdaki mikroorganizmaların nerede...
Obezite Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Obezite cerrahisi, beden kitle endeksi 35'in üzerindeki kişilere uzman denetiminde uygulanan beslenme, egzersiz ve ilaç tedavileri sonucunda kilo verm...
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Cerrahi, kısaca kalp damar cerrahisi olarak tanımlanabilir. İnsan vücudundaki damar sistemi ve kalp sistemindeki hastalıkların tedavis...
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar
Genel Cerrahi Neye Bakar: Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sıkıntıların cerrahi yöntemlerle tedavisi edilebilmesinin yanında, yara iyileşmesi,...
Onkolojik Cerrahi
Onkolojik Cerrahi
Onkolojik cerrahi, özel bir disiplin olan onkolojik cerrahi genel disiplini de içinde barındırmakla birlikte kanserin tedavisi adına çalışma göster...
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi: baş-boyun, yüz ve ağız içerisindeki veya dışarısında ki rahatsızlıkları inceleyen tıp bilimidir. Ağzın içerisinde doğuşta ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Göğüs Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
Beyin Cerrahi Hastalıkları
Omurga Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Genel Cerrahi Ameliyatlarında Kullanılan Sütur Teknikler
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024